Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2019/2020:

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 2 września 2019 r.
Zimowa przerwa świąteczna: 23 - 31 grudnia 2019 r.
Klasyfikacja śródroczna: 19 stycznia 2020 r.
Ferie zimowe: 27 stycznia - 9 lutego stycznia 2020 r.

Egzamin ósmoklasisty: 21, 22, 23 kwietnia 2020 r.
Wiosenna przerwa świąteczna: 9 - 14 kwietnia 2020 r.
Klasyfikacja roczna:  22 czerwca 2020 r.
Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych: 26 czerwca 2020 r.

 

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

20 grudnia 2019 r.
2 stycznia 2020 r.
3 stycznia 2020 r.

12 czerwca 2020 r.
21 kwietnia 2020 r. / 16 czerwca 2020 r.
22 kwietnia 2020 r. / 17 czerwca 2020 r.
23 kwietnia 2020 r. / 18 czerwca 2020 r.
25 czerwca 2020 r.

Planowane zebrania z rodzicami:

19.09.2019 r.
21.11.2019 r. - konsultacje
23.01.2020 r.
02.04.2020 r. - konsultacje
04.06.2020 r.


Planowane zebrania rady pedagogicznej:
11.09.2019 r.
25.09.2019 r.
05.11.2019 r.
27.11.2019 r.
22.01.2020 r.
01.04.2020 r.
22.06.2020 r.
26.06.2020 r.