Rada Rodziców

Skład Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/19:

p.Katarzyna Mrozek
p. Agnieszka Klupczyńska
p. Katarzyna Łagódka
p. Bernadeta Borowska
p. Edyta Górna
p. Hanna Tomelka
p. Beata Turbańska - zastępca
p. Sylwia Ciszak - przewodnicząca
p. Sylwia Łubniewska-Szymkowiak
p. Elżbieta Michalak