Samorząd Uczniowski

Skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2018/19:

 

Alan Szymkowiak: przewodniczący SU;

Maria Dąbrowska: zastępca przewodniczacego;

Natalia Kaźmierczak: sekretarz;

Jaga Włodarczak: skarbnik;
Michał Mikołajczak
Tomasz Tomelka
Maria Kalisz
Hubert Haremza
Justyna Pecolt-Żurawska: opiekun SU;